Szolgáltatási feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) azElfenbein Kft. (1067 Budapest, Teréz Krt. 35.; továbbiakban: Áruház) és az elektronikus szolgáltatást igénybe vevő vásárló (a továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (továbbiakban: Felek)

1. Magunkról

1.1. A webáruházat olyan szolgáltatásokkal és lehetőségekkel igyekeztünk felépíteni, hogy Vásárlóink minél egyszerűbben megtalálhassák, kiválaszthassák és megvásárolhassák a keresett terméket.

Az webáruház funkcióit igyekeztünk a felmerülő igényekhez igazítani, és ezen túlmenően próbáljuk megkönnyíteni, segíteni a vásárlást. A legmegfelelőbb termék kiválasztásának elősegítésére, igyekszünk Vásárlóinknak a lehető legtöbb információt nyújtani a kiválasztott termékekre vonatkozóan.

1.2. A webáruházat az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) alapján szolgáltatóként társaságunk működteti.

1.3. Társaságunk Ektv 4.§ban előírt kötelező adatszolgáltatása a 2. pontban található.

2. Tájékoztató adatok

  • A gyártó neve: Elfenbein Kft.

  • Telephely: 1067 Budapest, Teréz krt. 35.

  • Telefon : +36 1 3122-516

  • Mobil: +36-30-684-7001

  • Elektronikus levelezési cím: info@pehelypaplan.hu

  • Adószám: 24773542-2-42

  • EU Adószám: HU 24773542

  • Pénzforgalmi száma: 11707000-20490135

  • Képviselője: Steinecker Katalin

3. Vásárlóinkról

3.1. Webáruházunkban megtalálható bármely áru vásárlója lehet bármely, szolgáltatásainkat igénybe vevő természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

3.2. Leendő vásárlóinkat kérjük, hogy első vásárlásuk előtt regisztrálják magukat. A regisztrációval vásárlónk tudomásul veszi a ”Vásárlási feltételekbenfoglaltakat.

3.3. Ha vásárlónk elfelejti jelszavát, kérésére újra rendelkezésre bocsátjuk. A jelszó átadásából, illetéktelenszemély általi felhasználásából eredő károkért a jelszó tulajdonosát terheli felelősség. A hibás regisztrációs lapok elküldéséből keletkező károkért az Áruház nem vállal felelősséget.

4. Vásárlás, megrendelés

A webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZFben meghatározott módon. A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a Kosár tartalmának „Megrendelés” gombra kattintás megerősítésével jön létre. A felek között ily módon, magyar nyelven létrejött szerződés, írásba foglalt szerződésnek minősül, a Áruház azt iktatja, és annak létrejöttét követő 3 (három) hónapig őrzi.

5. Jogi és ekörnyezet

5.1. Webáruházunkból történő vásárlásokat az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény Ektv. továbbá a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) Korm.rendelet, a fogyasztóvédelemről

szóló 1997.évi CLV. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV.törvény szabályozza.

6. Árak

6.1. Webáruházunkban feltüntetett valamely termékünk kizárólag akkor ingyenes, ha az külön feltüntetésre kerül, ellenkező esetben annak igénybe vételéért minden esetben az ott feltüntetett ellenértéket kell vásárlónknak megfizetni. Társaságunk szabadon élhet az árváltoztatás jogával. Az árváltozások akkor lépnek életbe, amikor a webáruházban online megjelennek. A közölt árak az ÁFA összegét tartalmazó bruttó ár.

A közölt árak a házhozszállítás költségeit nem tartalmazzák.

6.2. Amennyiben az Áruház minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ftos vagy "1" Ftos árra, akkor az Áruház nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az vásárló elállhat vásárlási szándékától.

7. Fizetési feltételek

A webáruházban megrendelt termékek ellenértékének térítése a telephelyen az árú átvételekor, banki előre utalással, utánvétes fizetéssel, vagy Paypal-on keresztül történhet.

8. Házhozszállítás feltételei és díjai

8.1. A megrendelt termékeket a Magyar Posta futárszolgálat szállítja. A rendelés visszaigazolása után a terméket amennyiben készleten van Az Európai Unión belül 4-10 munkanapon, az Európai Unión kívül 7-15 napon belül eljuttatjuk Önhöz.

8.2. A szerződésben vállalt határidőn belül történő teljesítésért mindent megteszünk. Ha a szerződést ennek ellenére mégsem tudjuk teljesíteni, mert az áru mégsem áll rendelkezésre, haladéktalanul tájékoztatjuk vásárlónkat és tájékoztatjuk a várható határidőről. Amennyiben az új időpont nem megfelelő és a Vásárló el kíván állni a megrendeléstől, részére a már megfizetett összeget visszatérítjük.

8.3. A szállítási költség a megrendelőt terheli. Ennek összege a választott szállítási mód és a rendelés helyének függvényében változik. Erre vonatkozó információink a [8.5.] menüpont alatt található.

8.4. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a kiszállító előtt szíveskedjék megvizsgálni, és ha sérült, vetessen fel jegyzőkönyvet, s ne vegye át a csomagot, vagy a probléma megoldása érdekében hívják az ügyfélszolgálatot. Reklamációt az esetleges sérülésekről az átvétel után nem áll módunkban elfogadni!

8.5.Házhozszállítás díjtételei:

Magyarország területén belül a  szállítás nettó 30.000 Ft. feletti rendelés esetén INGYENES. Egyéb esetben a szállítási költség 2.500 Ft (amely tartalmazza az utánvétel költségét is).

Az Európai Unión belül a  szállítás nettó 60.000 Ft. feletti rendelés esetén INGYENES. Egyéb esetben a szállítási költség  12.000 Ft.

Az Usa és Kanada területére a szállítás 100.000 Ft. feletti rendelés esetén INGYENES. Egyéb esetben a szállítási költség 12.000 Ft.

9. Jótállás, Szavatosság, Garancia:

9.1. Webáruházunk kizárólag minőségű, hibátlan termékeket forgalmaz. Az egyes termékek forgalmazása mindenben megfelel a hatályos magyar jogi előírásoknak. Az általunk eladott termékekre biztosítjuk a vásárláskor hatályban lévő jogszabályokban előírt szavatosságot és jótállást. A garanciális igényt minden esetben az ügyfélszolgálatnál kell írásban bejelenteni.

9.2. A webáruházunkban forgalmazott bizonyos tartós fogyasztási cikkek kötelező jótállásáról a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet utasításai az irányadóak. A 72 órás cseregaranciával élhet a vásárló, ha a rendeltetésszerű használatot a meghibásodás akadályozza. Az Áruháznak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a Vevőt terheli.

10. Árutájékoztató

10.1. A webáruházban minden forgalmazott áru képe és lényeges tulajdonságait feltüntető termékleírása, továbbá – ha van ilyen – az áru használatára vonatkozó speciális utasítás, illetve az áru használatával járó esetleges veszélyekről szóló tájékoztató megtalálható. Vásárlónk megrendelésének visszaigazolásával egyidejűleg írásbeli tájékoztatót is kap a Korm.r. által előírt 2.§a szerinti kötelező tartalommal. Az írásbeli tájékoztató tartalmazza a vállalkozás azonosításra alkalmas adatai mellet, a kiválasztott termék lényeges jellemzőit, az árát, annak járulékos terheit, esetleges szállítási illetve postaköltségét, továbbá a szállítás és teljesítés feltételeit, tájékoztatást tartalmaz a vállalkozás ajánlati kötöttségének idejéről, illetve a fizetési, és egyéb szerződési, feltételekről, továbbá az elállás jogáról.

10.2. Amennyiben a webáruházunkban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a portálon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz.

11. Ügyfélszolgálat

Az Áruháza vevői igények kielégítésére ügyfélszolgálatot működtet, amelyet a vevők a következők szerint érhetnek el:

Telefon: +36-30-684-7001

E-mail cím: info@pehelypaplan.hu

12. Vevő elállási joga

12.1. A Vásárló a szerződéstől számított 30 (harminc) munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Az elállás joga attól a naptól kezdődően gyakorolható, amikor a vásárló az árut átvette. Az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek a vásárlót terhelik. Webáruházunk az áru ellenértékét legkésőbb az elállást követő 30 (harminc) napon belül téríti vissza. Vásárlónk nem gyakorolhatja az elállási jogát: olyan áru értékesítése esetén, amely a vásárló személyéhez kötött, illetve amelyet a vásárló kifejezett utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy ha a csomagolást a vásárló már felbontotta, a terméket használatba vette.

13. A szerződésről:

13.1. E szerződés megkötésének, illetve magának a szerződésnek a nyelve a magyar.

13.2. A szerződéskötéshez szükséges, egymásra épülő technikai lépéseket a rendszer automatikusan kínálja fel vásárlóinknak. A folyamatot a vásárló a megrendelés elküldéséig bármikor megszakíthatja. A megrendelés elküldését megelőzően vásárlóinknak lehetősége nyílik az általa bevitt adatokat ellenőrizni

és az esetleges adatbeviteli hibákat javítani. Vásárlónk által elküldött megrendelés szerződéskötésre irányuló jognyilatkozatnak minősül. E szerződés akkor jön létre, amikor a megrendelés az Áruház részéről történő visszaigazolás a Vásárlóhoz, általa hozzáférhetően megérkezik. Amennyiben ez a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül sem érkezik meg, partnerünk mentesül az ajánlati kötöttség alól.

13.3. A megrendelés és a visszaigazolás útján létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, amit azÁruház iktat és archivál, az utóbb, 3 hónap időtartamon belül hozzáférhető.

13.4. A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek értékhatártól függően a FővárosiBíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

14. Szerzői jogok, adatvédelem

14.1. Az Áruház oldalain található összes adat, információ és a honlap designja, felépítése a honlapon látható formában szerzői jogi védelem alatt áll. Ezen elemek jogtulajdonosi hozzájárulás nélküli felhasználása a szerzői jogok megsértése miatti jogkövetkezményekkel jár.

14.2. Az Vásárló adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak. A rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat harmadik félnek nem adja ki. Társaságunk a webáruház üzemeltetőjeként az oldalak használata során, betartja a vonatkozó adatvédelmi törvények és rendelkezések előírásait.